حالت نمایش

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن جزییات محصول

علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن موجود ٧٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روشهای یادگیری و مطالعه جزییات محصول

روشهای یادگیری و مطالعه موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مهارت های مطالعه در دانشگاه و مدرسه جزییات محصول

مهارت های مطالعه در دانشگاه و مدرسه موجود ١٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روش بحث و مذاکره (بر اساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه) جزییات محصول

روش بحث و مذاکره (بر اساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه) موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

اصول و نکات کلیدی مطالعه و یادگیری جزییات محصول

اصول و نکات کلیدی مطالعه و یادگیری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مشاوره تحصیلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی روش های مطالعه و برنامه ریزی درسی جزییات محصول

مشاوره تحصیلی اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی روش های مطالعه و برنامه ریزی درسی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مهارت مطالعه جزییات محصول

مهارت مطالعه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روش ها و فنون مطالعه موثر آشنایی با فنون مطالعه و فراگیری درسی جزییات محصول

روش ها و فنون مطالعه موثر آشنایی با فنون مطالعه و فراگیری درسی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روشهای مطالعه ، تحقیق ، یادگیری ، امتحان ، و توصیه هایی به معلمان جزییات محصول

روشهای مطالعه ، تحقیق ، یادگیری ، امتحان ، و توصیه هایی به معلمان تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مطالعه ی خلاق جعبه ابزار خلاقیت جزییات محصول

مطالعه ی خلاق جعبه ابزار خلاقیت تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روشهای عمومی مطالعه و پژوهش جزییات محصول

روشهای عمومی مطالعه و پژوهش تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مبانی دیپلماسی چگونگی مطالعه روابط میان دول جزییات محصول

مبانی دیپلماسی چگونگی مطالعه روابط میان دول تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

50 روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزند به مطالعه جزییات محصول

50 روش ساده برای علاقه‌مند کردن فرزند به مطالعه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مقدمات روش های مطالعه و پژوهش جزییات محصول

مقدمات روش های مطالعه و پژوهش تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مهارتهای مطالعه و پژوهش جزییات محصول

مهارتهای مطالعه و پژوهش تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

32 روش برای علاقه مند کردن کودکان به مطالعه جزییات محصول

32 روش برای علاقه مند کردن کودکان به مطالعه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مقابله با استرس مطالعه (مشکل، تشخیص، راهکار) جزییات محصول

مقابله با استرس مطالعه (مشکل، تشخیص، راهکار) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید