حالت نمایش

روش بحث و مذاکره (بر اساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه) جزییات محصول

روش بحث و مذاکره (بر اساس مطالعه تاثیر و تاثر متقابل در گروه) موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

فن چانه زنی در مذاکره و فروش جزییات محصول

فن چانه زنی در مذاکره و فروش جزییات محصول

روان شناسی توافق مذاکره اصولی جزییات محصول

روان شناسی توافق مذاکره اصولی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

هنر و فن مذاکره جزییات محصول

هنر و فن مذاکره تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

هنر مذاکره کلید کسب توافق جزییات محصول

هنر مذاکره کلید کسب توافق تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید