حالت نمایش

بهبود مدیریت پژوهشی راهنمای مدیران پژوهشی ارشد دانشگاه ها جزییات محصول

بهبود مدیریت پژوهشی راهنمای مدیران پژوهشی ارشد دانشگاه ها موجود ٥٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

توسعه و بهسازی مدیران و رهبران در سازمان های آموزشی جزییات محصول

توسعه و بهسازی مدیران و رهبران در سازمان های آموزشی موجود ٧٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٧٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

هوش هیجانی مدیران و عملکرد آنان جزییات محصول

هوش هیجانی مدیران و عملکرد آنان جزییات محصول

13 اشتباه مهلک مدیران جزییات محصول

13 اشتباه مهلک مدیران جزییات محصول

سنجش و ارزیابی روان شناختی در محیط کار راهنمای مدیران جزییات محصول

سنجش و ارزیابی روان شناختی در محیط کار راهنمای مدیران تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روان شناسی سازمانی برای مدیران جزییات محصول

روان شناسی سازمانی برای مدیران تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیران مو جو گندمی جزییات محصول

مدیران مو جو گندمی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

پرورش خلاقیت راهنمای عملی برای معلمان، والدین و مدیران جزییات محصول

پرورش خلاقیت راهنمای عملی برای معلمان، والدین و مدیران تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

مدیران موفق در مدارس جزییات محصول

مدیران موفق در مدارس تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید