حالت نمایش

ارتباط و تعامل با کودکان مبتلا به اتیسم جزییات محصول

ارتباط و تعامل با کودکان مبتلا به اتیسم موجود ٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

درمان مبتنی بر تعامل والد کودک PCIT جزییات محصول

درمان مبتنی بر تعامل والد کودک PCIT موجود ١٤٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

برنامه ریزی تعاملی مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده ی سازمان جزییات محصول

برنامه ریزی تعاملی مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده ی سازمان تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

رویکرد تعاملی به سرپرستی در مددکاری اجتماعی جزییات محصول

رویکرد تعاملی به سرپرستی در مددکاری اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

پزشک و بیمار آموزه های هوش هیجانی در بهبود تعامل جزییات محصول

پزشک و بیمار آموزه های هوش هیجانی در بهبود تعامل تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

روان شناسی تعامل اجتماعی رفتار میان فردی جزییات محصول

روان شناسی تعامل اجتماعی رفتار میان فردی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

اوتیسم ، بازی و تعامل اجتماعی جزییات محصول

اوتیسم ، بازی و تعامل اجتماعی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید