حالت نمایش

مشاوره ی شغلی و حرفه ای رویکرد سازه نگر جزییات محصول

مشاوره ی شغلی و حرفه ای رویکرد سازه نگر موجود ٢٢,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٢,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

مشاوره مدرسه دیدگاه ها و کاربست های حرفه ای جزییات محصول

مشاوره مدرسه دیدگاه ها و کاربست های حرفه ای موجود ٩٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

توانبخشی شغلی و حرفه ای معلولین جزییات محصول

توانبخشی شغلی و حرفه ای معلولین موجود ٣٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

آفرینش حرفه ایده آل جزییات محصول

آفرینش حرفه ایده آل جزییات محصول

برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای جزییات محصول

برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای جزییات محصول

طرح ریزی درمان در مشاوره حرفه ای جزییات محصول

طرح ریزی درمان در مشاوره حرفه ای جزییات محصول

اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی جزییات محصول

اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

اخلاق حرفه ای جزییات محصول

اخلاق حرفه ای تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

معلم یادگیرنده یادگیری حرفه ای مبتنی بر همکاری جزییات محصول

معلم یادگیرنده یادگیری حرفه ای مبتنی بر همکاری تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

هنر فروش کردن راه کسب درآمد بیشتر و سریعتر در دنیای فروش حرفه ای جزییات محصول

هنر فروش کردن راه کسب درآمد بیشتر و سریعتر در دنیای فروش حرفه ای تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

101 راه برای رفتار حرفه ای در تجارت جزییات محصول

101 راه برای رفتار حرفه ای در تجارت تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

آموزش حرفه ای برای جوانان مبتلا به فلج مغزی و چند معلولیتی جزییات محصول

آموزش حرفه ای برای جوانان مبتلا به فلج مغزی و چند معلولیتی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

راهنمایی و مشاوره حرفه ای (روشهای کسب و کاربرد اطلاعات شغلی) جزییات محصول

راهنمایی و مشاوره حرفه ای (روشهای کسب و کاربرد اطلاعات شغلی) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

کار درمانی و توانبخشی حرفه ای جزییات محصول

کار درمانی و توانبخشی حرفه ای تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید