حالت نمایش

مبانی متجلی ساختن توانایی های درونی جزییات محصول

مبانی متجلی ساختن توانایی های درونی موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پرورش توانایی‌ های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری ویژه والدین،‌ معلمان، مشاوران جزییات محصول

پرورش توانایی‌ های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری ویژه والدین،‌ معلمان، مشاوران موجود ١٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری کودک و نوجوان جزییات محصول

پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری کودک و نوجوان موجود ٦٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٦٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

ناتوانایی هوشی ارزیابی، تشخیص و ملاحظه جزییات محصول

ناتوانایی هوشی ارزیابی، تشخیص و ملاحظه موجود ١٢,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٢,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

ناتوانایی های یادگیری غیرکلامی در کودکان جزییات محصول

ناتوانایی های یادگیری غیرکلامی در کودکان جزییات محصول

ناتوانایی های چندگانه-تعاریف و مفاهیم و رویکردهای آموزشی جزییات محصول

ناتوانایی های چندگانه-تعاریف و مفاهیم و رویکردهای آموزشی جزییات محصول

پرورش توانایی اظهار وجود و قاطعیت جزییات محصول

پرورش توانایی اظهار وجود و قاطعیت تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید