حالت نمایش

تقویت مهارت های ادراک دیداری جزییات محصول

تقویت مهارت های ادراک دیداری موجود ٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

دریافت حسی و ادراک جزییات محصول

دریافت حسی و ادراک موجود ٤٢,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٢,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی احساس و ادراک جزییات محصول

روان شناسی احساس و ادراک موجود ٥٣,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٣,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

احساس و ادراک ارسباران جزییات محصول

احساس و ادراک ارسباران موجود ٥٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ تشخیص ودرمان جزییات محصول

آزمون پیشرفته ادراکی بینایی فراستیگ تشخیص ودرمان موجود ٢٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

رشد و تقویت مهارت های ادراکی-حرکتی در کودکان جزییات محصول

رشد و تقویت مهارت های ادراکی-حرکتی در کودکان موجود ٥٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٥٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

بازسازی مهارت های ادراکی دیداری جزییات محصول

بازسازی مهارت های ادراکی دیداری موجود ٢٧,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٧,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

احساس و ادراک دانشگاه علامه جزییات محصول

احساس و ادراک دانشگاه علامه جزییات محصول

شناسایی ابعاد ادراک خود جزییات محصول

شناسایی ابعاد ادراک خود جزییات محصول

کتاب های زک سان مهارت های ادراکی شناختی دوره 4 جلدی جزییات محصول

کتاب های زک سان مهارت های ادراکی شناختی دوره 4 جلدی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

زمینه روان شناسی احساس و ادراک جزییات محصول

زمینه روان شناسی احساس و ادراک تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

چرا چیزها می شکنند (ادراک جهان از دیدگاه فروپاشی آن) جزییات محصول

چرا چیزها می شکنند (ادراک جهان از دیدگاه فروپاشی آن) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید