حالت نمایش

راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی جزییات محصول

راهنمای استفاده از نظریه هوش های چندگانه در محیط های آموزشی موجود ٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

هوش های چندگانه در کلاس های درس جزییات محصول

هوش های چندگانه در کلاس های درس موجود ١٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

ناتوانایی های چندگانه-تعاریف و مفاهیم و رویکردهای آموزشی جزییات محصول

ناتوانایی های چندگانه-تعاریف و مفاهیم و رویکردهای آموزشی موجود ٨,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٨,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

هوش های چندگانه جزییات محصول

هوش های چندگانه جزییات محصول

شناسایی، پرورش و افزایش هوش های چندگانه در کودکان پیش دبستانی جزییات محصول

شناسایی، پرورش و افزایش هوش های چندگانه در کودکان پیش دبستانی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

تحلیل یادگیری بر اساس مقایسه سبک های شناختی و هوش چندگانه جزییات محصول

تحلیل یادگیری بر اساس مقایسه سبک های شناختی و هوش چندگانه تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

هوش های چندگانه و تکنولوژی آموزشی جزییات محصول

هوش های چندگانه و تکنولوژی آموزشی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید