جامعه شناسی خانواده
امتیازکاربران از 0 رای0

جامعه شناسی خانواده

  • وضعیت موجودی

    تماس بگیرید

کتاب

نویسنده مرتضی منادی
ناشر دانژه
نوبت چاپ اول-1385
شابک ٩٧٨٩٦٤٧٩٣٢٥٧٨

خانواده به عنوان نخستین نهاد بشری، کوچکترین واحد اجتماعی و بخشی جدایی ناپذیر از جامعه، اثرگذارترین و مهمترین محیط از سویی، بر روی چگونگی شخصیت روانی و هویت فرهنگی فرزندان، آینده سازان جامعه می باشد. از سوی دیگر، فضاهای فرهنگی خانواده کما بیش و در درازمدت در گذر از حضور والدین در جامعه و ورود فرزندان به جامعه، بر روی شکل فرهنگ جامعه تاثیر داشته، ضمن اینکه خود، از نهادهای دیگر جامعه و از اجتماع تاثیر می پذیرد.

مطالعه دقیق پیرامون فضای درون خانواده و توجه به روزمره گی آن در گذر از عناصری چون، رضایت از زندگی مشترک، چگونگی مدیریت داخل خانه، جایگاه هر فرد، توزیع قدرت، نوع ارتباط بین اعضاء، مشغولیات مختلف کاری و فرهنگی اعضاء و نوع شیوه های فرزندپروری والدین، شناختی را به همراه می آورد تا بتوان از طرفی از نیروهای مهم این نهاد اجتماعی در جهت پیشرفت جامعه استفاده کرد. از طرف دیگر، در صورت وجود ناهماهنگی ها، اختلافات و معضلات درونی، راه حل هایی منطقی و قابل اجرا برای کاهش تنش ها و ایجاد فضایی سالم و آرام روانی و فرهنگی ارائه نمود.

هدف کتاب حاضر شناخت، سپس توصیف و معرفی بخش هایی از چگونگی شکل فضای درون خانواده به کمک پژوهش های کیفی می باشد.

تگ ها