کاربردهای نظریه سوال پاسخ
امتیازکاربران از 0 رای0

کاربردهای نظریه سوال پاسخ

  • وضعیت موجودی

    موجود

کتاب

نویسنده فردریک ام . لرد
مترجم دکتر علی دلاور - جلیل یونسی
ناشر رشد
نوبت چاپ اول - 1391
تعداد صفحه 350
قطع وزیری
شابک 978-964-2802-79-1
  • قیمت نهایی

    ٢٠٠,٠٠٠ تومان

هدف از تاليف اين كتاب كمك به متخصصان اندازه‌گيري است تا با استفاده از نظريه سوال - پاسخ آن دسته از مسائل و مشكلات عملي را حل كنند كه در سنجش با آن مواجه مي‌شوند.
تظريه سوال - پاسخ همه ويژگي‌هاي كلي آزمون را در حكم ابزار اندازه‌گيري، براساس ويژگي‌هاي سوالات آزمون، بيان مي‌كند. كاربردهاي عملي اين نظريه عبارت است از:
1- تعيين پارامترهاي نامتغيري كه سوالات و آزمون را تعريف كند.
2- تعيين ويژگي‌هاي آماري هر آزمون براي هر گروه معين.
3- تعيين چگونگي تغيير تاثير هر آزمون در سطوح گوناگون توانايي.
4- مقايسه اثربخشي روش‌هاي متفاوت نمره‌گذاري هر آزمون.
5- نحوه انتخاب سوال به منظور ساختن آزمون متداول.
6- طراحي مجدد آزمون متداول.
7- طراحي و ارزيابي آزمون‌هاي چيرگي.
8- طراحي و ارزيابي روش‌هاي جديد سنجش، نظير آزمون‌هاي فلكسي لول، آزمون‌هاي دومرحله‌اي، آزمون‌هاي چندسطحي، آزمون هاي تيلورد (بارزش‌يافته).
9-همترازسازي و قبل از همترازسازي.
10- بررسي سوگيري سوال.

روانشناسی - انتشارات رشد