حالت نمایش

تکنیک های طرحواره درمانی الگوی مبتنی بر ذهنیت جزییات محصول

تکنیک های طرحواره درمانی الگوی مبتنی بر ذهنیت موجود ٤٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٤٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش های آموزش آنها جزییات محصول

روان شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش های آموزش آنها موجود ٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

روان شناسی تصویر ذهنی جزییات محصول

روان شناسی تصویر ذهنی موجود ٣٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی جزییات محصول

بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی موجود ٢٠,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٢٠,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تصویر سازی ذهنی و خود تهدید شده جزییات محصول

تصویر سازی ذهنی و خود تهدید شده موجود ١٦,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٦,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پرورش توانایی‌ های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری ویژه والدین،‌ معلمان، مشاوران جزییات محصول

پرورش توانایی‌ های ذهنی و رفع اختلالات یادگیری ویژه والدین،‌ معلمان، مشاوران موجود ١٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ١٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری کودک و نوجوان جزییات محصول

پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری کودک و نوجوان موجود ٣٤,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
موجود ٣٤,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

تصویرسازی ذهنی جزییات محصول

تصویرسازی ذهنی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نگاهی نو به پرورش ذهنی کودک جزییات محصول

نگاهی نو به پرورش ذهنی کودک تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

پرورش کودک چگونه به رشد جسمی، ذهنی، زبانی و فردی کودک خود کمک کنیم جزییات محصول

پرورش کودک چگونه به رشد جسمی، ذهنی، زبانی و فردی کودک خود کمک کنیم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

کفایت اجتماعی کودکان تیزهوش و عقب مانده ذهنی جزییات محصول

کفایت اجتماعی کودکان تیزهوش و عقب مانده ذهنی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد دوم جزییات محصول

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد دوم تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد اول ویژه کودکان جزییات محصول

پرورش مهارت های ذهنی با سودوکو جلد اول ویژه کودکان تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

کلنجارهای ذهنی (یکصد چرای رایج ، آزاردهنده و مخرب) جزییات محصول

کلنجارهای ذهنی (یکصد چرای رایج ، آزاردهنده و مخرب) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نقشه های ذهنی ویژه ی محل کار جزییات محصول

نقشه های ذهنی ویژه ی محل کار تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی جزییات محصول

ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نابهنجاری های طیف اوتیسم و سایر ناتوانی های ذهنی جزییات محصول

نابهنجاری های طیف اوتیسم و سایر ناتوانی های ذهنی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

برنامه ریزی عملی درمان عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی رشدی جزییات محصول

برنامه ریزی عملی درمان عقب ماندگی ذهنی و ناتوانی رشدی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

نگاهی نو به پرورش ذهنی كودك جزییات محصول

نگاهی نو به پرورش ذهنی كودك تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

آموزش و توانبخشی کودکان کم‌ توان ذهنی (اصول، اهداف، راهبردها و روش‌ها) جزییات محصول

آموزش و توانبخشی کودکان کم‌ توان ذهنی (اصول، اهداف، راهبردها و روش‌ها) تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید

کمک به رشد گفتار و زبان کودکان کم توان ذهنی جزییات محصول

کمک به رشد گفتار و زبان کودکان کم توان ذهنی تماس بگیرید جزییات محصول
تماس بگیرید